Marketing

Monique Bauschke

Monique Bauschke Marketing Koordination monique.bauschke@blockamring.de Telefon 0531 2142-151
Andreas Belcour

Andreas Belcour Digitale Medien andreas.belcour@blockamring.de Telefon 05171 5859-0
Ribana Fleisch

Ribana Fleisch Aftersales-Marketing Verantwortliche ribana.fleisch@blockamring.de Telefon 0531 2142-173