Teilevertrieb

Thomas Pniok

Thomas Pniok Leiter Teilevertrieb thomas.pniok@blockamring.de Telefon 05121 7600-606
Franz-Josef Stanitzok

Franz-Josef Stanitzok Verkäufer Teile & Zubehör franz-josef.stanitzok@blockamring.de Telefon 05121 7600-602
Michelle Gaborsch

Michelle Gaborsch kaufm. Angestellte michelle.gaborsch@blockamring.de Telefon 05121 7600-605
Sven Neborg

Sven Neborg Verkäufer Teile & Zubehör sven.neborg@blockamring.de Telefon 05121 7600-601
Sven Lübeck

Sven Lübeck Verkäufer Teile & Zubehör sven.luebeck@blockamring.de Telefon 05121 7600-602
Marvin Munzel

Marvin Munzel Verkäufer Teile & Zubehör marvin.munzel@blockamring.de Telefon 05121 7600-600