Verkauf

Günther Schumann

Günther Schumann Spartenleiter Verkauf Gesambetrieb guenther.schumann@blockamring.de Telefon 0531 2142-0
Felix Kasischke

Felix Kasischke Verkausberater neue Automobile felix.kasischke@blockamring.de Telefon 0531 2142-129
Tolga Özcan

Tolga Özcan Juniorverkaufsberater tolga.oezcan@blockamring.de Telefon 0531 2142-117
Olaf Kimminger

Olaf Kimminger MINI Brand Manager olaf.kimminger@blockamring.de Telefon 0531 2142-287
Marcel Pitzler

Marcel Pitzler Verkaufsberater Motorrad marcel.pitzler@blockamring.de Telefon 0531 2142-222
Gözde Peker

Gözde Peker Assistenz Verkauf goezde.peker@blockamring.de Telefon 0531 2142-0
Guido Bosse

Guido Bosse Verkaufsberater neue Automobile guido.bosse@blockamring.de Telefon 0531 2142-121
Ekkehard Debert

Ekkehard Debert Verkaufsberater neue Automobile ekkehard.debert@blockamring.de Telefon 0531 2142-122
Martin Lenz

Martin Lenz Verkausberater MINI martin.lenz@blockamring.de Telefon 0531 2142-289
Wolf-Peter Winter

Wolf-Peter Winter Fuhrparkmanagement wolf-peter.winter@blockamring.de Telefon 0531 2142-246
Michel Zobel

Michel Zobel Verkausberater neue Automobile michel.zobel@blockamring.de Telefon 0531 2142-125
Roland Sukop

Roland Sukop Verkaufsberater gebrauchte Automobile roland.sukop@blockamring.de Telefon 0531 2142-135
Felix Podszus

Felix Podszus Juniorverkaufsberater felix.podszus@blockamring.de Telefon 0531 2142-124
Christoph Roth

Christoph Roth Verkaufsberater Motorrad christoph.roth@blockamring.de Telefon 0531 2142-123
Henryk Kaminski

Henryk Kaminski Gebrauchtfahrzeug-Bewertung henryk.kaminski@blockamring.de Telefon 0531 2142-250